Ze względu na zmiany przepisów europejskich o ochronie danych osobowych – od 25 maja 2018 obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [tzw. RODO]. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją polityki prywatności, w której znajdą Państwo informacje o tym, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi, w jaki sposób są chronione oraz o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane.

RODO, czyli jakie masz uprawnienia związane z Twoimi danymi osobowymi:

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO) poniżej informujemy Cię, w jaki sposób
i w jakim celu są przetwarzane podane przez Ciebie dane osobowe:
– Administratorem Twoich danych osobowych jest Renata Mróz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Skarby Natury Renata Mróz u. Mazowiecka 2; 30-036 Kraków, NIP 734 151 44 94
–Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi zamówień na sronie internetowej www. ekosklep-krakow.pl
– W ramach określonych przez przepisy prawa oraz zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami, dane osobowe wykorzystywane są przede wszystkim do realizacji złożonych przez Państwa zamówień drogą elektroniczną.
Gromadzone przez Nas dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:

 • umożliwienia Państwu korzystania z funkcji, realizacji zakupów, kontaktu oraz co najważniejsze realizacji postanowień umowy regulującej zasady Naszej współpracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO;
  – Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody/ a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
  – Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA.
  – Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
  – Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  – Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
  – Twoje dane będą przechowywane przez okres świadczenia usługi ralizacji zamówień.

 • Dane osobowe zgodnie zRODO” to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

  Jakie dane przetwarzamy:
  – Imię i nazwisko,
  – Adres zamieszkania,
  – Adres dostawy,
  – Numer telefonu,
  – Adres e-mail,

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania (czas realizacji zamówienia złożonego drogą elektroniczną) . Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
– Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowanie.
– Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przez nas narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w nowej ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 • Przetwarzane przez nas Państwa dane, będą przechowywane nie dłużej niż będzie to zgodne z właściwymi przepisami.

 • Mają Państwo prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  – żądania poprawienia (sprostowania) swoich danych,
  żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
  – przenoszenia danych,
  –  wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

 • Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

 • Administrator w sposób automatyczny zbiera i przetwarza dane zawarte w plikach cookies. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę internetową ekosklep-krakow.pl, a ustawienia jego przeglądarki zezwalają na korzystanie z plików cookie, ekosklep-krakow.pl uznaje to za zgodę użytkownika na wykorzystywanie takich plików.
  – Pliki cookie można znaleźć w przeglądarce. Za pośrednictwem przeglądarki można zarządzać plikami cookie odnoszącymi się do podstawowych funkcji, usprawniania działania strony.
  Wyłączenie obsługi plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych części witryn internetowych ekosklep-krakow.pl. W przypadku usunięcia plików cookie z przeglądarki konieczne może być ponowne zainstalowanie odrzuconych plików cookie.
  – Długość przechowywania plików zależy od rodzaju plików cookie. Sesyjne pliki cookie tracą ważność po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookie, w tym lokalne obiekty udostępnione („ciasteczka flashowe”), zwykle tracą ważność w okresie od dwóch miesięcy do dwóch lat. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018.

Powyższa informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dalszych działań. Wszelkie dodatkowe informacje o nowych zasadach przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, w tym o ich wykorzystywaniu i zabezpieczaniu
oraz przysługujących Państwu uprawnieniach i warunkach wykorzystania znajdują się pod załączonym poniżej linkiem, gdzie w pełni możecie zapoznać się z treścią RODO:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Pragniemy jednocześnie zapewnić Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były całkowicie bezpieczne i niedostępne dla osób nieuprawnionych.